Årets Tevasbegivenhet nærmer seg-
Fagdag 2010

Vi har nå fått på plass foredragsholdere, og håper dere blir like fornøyd med programmet som det vi er. Det er alltid spennende å se om vi klarer å sy i sammen noe som er av interesse. Programmet vil bli sendt dere per post i disse dager, og ellers kan dere lese om Fagdagen på nettsiden vår samt melde dere på via vår websiden informasjon om Fagdagen 23. sep. 2010, tema er ”Arkitektur, energi og inneklima i dagens og fremtidens bygninger”.

 Dette nyhetsbrevet bærer nok litt preg av at sommerferien nettopp er passert, og at det i forkant av ferien har vært noe vanskeligere å få eksterne bidragsytere til å sette av tid til å skrive noen ord. Vi vil nok komme sterkere tilbake med eksterne bidragsytere i neste brev. 1. juli trådte nye regler i kraft, Byggeteknisk forskrift har gitt noen skjerpinger med hensyn på energi, men også radon sikring er blitt strengere. Noen av temaene denne gangen er en forsmak på hva vi fokuserer på under Fagdagen.

 Håper dette kan være av interesse, tips gjerne en kollega – god lesing!