BE blir Direktoratet for byggekvalitet

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Ved årsskifte byttet Statens bygningstekniske (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet. Rollen og ansvar er ikke endret, og de skal fortsatt vise vei til gode bygg og omgivelser. De utvikler kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet i samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer. I forbindelse med navneendringen er også «Godkjent for ansvarsrett» merket endret, og i en periode fremover vil både det
gamle og det nye merke versere i markedet for godkjent virksomheter.

 

Godkjente virksomheter finner dere her: http://sgpub.dibk.no/