Begrenset antall underentreprenører

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

I slutten av november innførte Statsbygg begrensninger med antall underentreprenører for å stramme inn overfor useriøse aktører i bransjen. Statsbygg, Veidekke og Statens Veivesen har vedtatt begrensning på maks to nivåer med underentreprenører. Målet er å få bedre kontroll av kontraktskjeden både for utenlandsk arbeidskraft og for SHA-arbeid samt gjøre det enklere å følge opp lønns- og arbeidsvilkår og forhindre sosial dumping.

Man tror at flere av de store entreprenørene og utbyggerne vil følge etter å innføre begrensninger på antall underentreprenører.

Se info fra Statsbygg her