Teknisk Fagdag 2017
7 Sept. 2017
Teknologisk utvikling – den 4. industrielle revolusjon