Teknisk fagdag 2017!

Bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen er Norge nest største næring, målt i verdiskapning. Hvordan er bransjen med tanke på innovasjon og nytenkning, ser vi muligheter eller begrensninger?

På årets Fagdag ønsker vi å fokusere på effektene av digitale verktøy i byggeprosessen.

  • Hvorfor og hvordan gir digitalisering muligheter for en økt verdiskaping?
  • Hvilke fordeler gir bruken av digital plattform i planleggings,- bygg og driftsfase?
  • Hvordan kan digitalisering bidra til høyere kvalitet og presisjon i våre byggerier?
  • Hvilke erfaringer har vi så langt?

Vi håper din deltakelse gir deg innspill til løsninger som du kan ta med i ditt neste prosjekt. På Fagdagen vil du i tillegg til faglig påfyll, treffe nye og gamle bekjentskaper i bransjen.

En uke etter Fagdagen kommer sykkel VM til Bergen, og Mads Kaggestad holder et lite vorspielinnlegg om hva vi kan forvente oss de dagene «sirkuset» besøker oss.

Vi håper temaene gjør at du setter av tid til å delta på årets Fagdag.