Drift av næringsbygg – etablering av driftsforum

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Den 14. des. 2010 ble driftsforum lansert med fagforum, nettside og brosjyre. Det var Grønn Byggallianse som inviterte, og målet er å lage et forum til hjelp for driftspersonell

Riktig drift av bygg er avgjørende for brukerens tilfredshet, byggets levetid og energibruk. Økt fokus på energibruk og innemiljø gir nye utfordringer. Driftsforumet skal være et sted for informasjon, inspirasjon og erfaringsutveksling. Blant annet er det laget en ni greps liste for å hjelpe med bedre drift. Listen omhandler tema: Dialog, temperatur, sanitær, byggeteknisk, ventilasjon, belysning, SD-anlegg, renhold, avfall

 

Du finner med info på Driftsforum sin internettside, se her.

http://www.byggalliansen.no/drift/