Enovastøtte til eksisterende bygg og anlegg

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Enova sitt program for støtte til eksisterende bygg og anlegg er endret for 2011. De har blant annet laget en tiltaksliste som angir hvor mye de maks kan gi i støtte per tiltak og i tillegg kan en få tiltak til egendefinerte tiltak dersom besparelsen kan synliggjøres. Tilskuddet er ment for bygninger eller anlegg som tilfredsstiller følgende kriterier:

 • Komplett utfylt søknadsskjema med lønnsomhetsberegning etter Enovas mal
 • Prosjektbeskrivelse med tiltaksliste per bygg eller pr. anlegg
 • Tiltakene som støttes skal ikke være igangsatt
 • Prosjektet skal være forankret i ledelsen hos søker
 • Minimum energireduksjonsmål for søknaden: 100.000 kWh/år
 • Minimum reduksjonsmål per søknad: 10 %
 • Det kan normalt ikke fremmes ny søknad for ett og samme bygg eller anlegg før to år etter at et forutgående tilsagn er sluttrapportert

Prosjekter med størst energiresultat per krone omsøkt støtte prioriteres, og deretter etter kortest tid til realisering av energiresultat. For 2010 var støttenivået i gjennomsnitt 61 øre/kWh.

Predefinerte tiltak omfatter:

 • Etablering av energioppfølging
 • Isolering av yttervegg
 • Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft
 • Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller eller lignende
 • Utskifting av vinduer og ytterdører
 • Termisk isolering av rør og deler i energisentral
 • Ny shunt- /utetemperaturregulering m/urstyring
 • Utvendig solavskjerming
 • Etablering av nye varmegjenvinner med min 80 % virkningsgrad i ventilasjonsanlegg
 • Behovsstyring av ventilasjon med variabel luftmengde (VAV)
 • Lysstyring
 • Utskifting av armatur til energieffektiv belysning
 • Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg)
 • Nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Mer informasjon om Enovas støtteprogram for eksisterende bygg og anlegg finner du her
(http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3945 )

Støtte til utredning av passivhus kan du lese mer her
(http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3946 ).

Støtte til passivhus og lavenergi finnes her
(http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3949 )