5 God prosjektgjennomføring – hvordan kan dette gjøres – Lean – Jørn Egil Tøien

5 God prosjektgjennomføring - hvordan kan dette gjøres - Lean - Jørn Egil Tøien