Fjernvarmen i Bergen vil fortsette å vokse i årene fremover, hovedsakelig i bedriftsmarkedet.

 BKK Varme har ca. 600 privatkunder og 255 bedriftskunder. I 2010 leverte selskapet 225 GWh varme.

Fjernvarmenettet i Bergen består av 70 kilometer med grøft og strekker seg fra avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen til Torget i Bergen sentrum. Det er bygget avgreininger mot Kokstad, Sandsli, Landås, Haukeland Universitetssykehus og Damsgårdssundet.

Bergen er en by i vekst, og det vil gi økt behov for infrastruktur og bygging av skoler, barnehager, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehjem, institusjoner og kirker. Dette bidrar videre til vekst i næringslivet og videreutvikling av områder.

Prognoser viser et potensial for videre vekst på ca. 140 GWh i levert varme de neste ti årene. Da er det tatt hensyn til redusert varmebehov i nye bygg som følge av strengere forskrifter.

Av den kommende veksten er det forventet at 55 prosent vil være til eksisterende bygninger, mens resten vil være varme til nybygg. Fjernvarmenettet og varmesentralene er dimensjonert for en betydelig kundevekst, men på sikt må vi bygge nye produksjonsanlegg for å møte den økte etterspørselen.

Det er forventet en vekst gjennom fortetninger langs eksisterende fjernvarmenett, spesielt gjennom Minde og i sentrum.  Vekst i nye områder vil hovedsakelig komme på Flesland, Laksevåg og Nordnes, og her er det behov for en videre utbygging av fjernvarmenettet.

BKK Varme har planer for et mindre fjernvarmeanlegg i Loddefjord. Det er laget reguleringsplan for en ny varmesentral, og denne er til andre gangs behandling hos Bergen kommune. Grunnlastkilden til dette anlegget vil være bioenergi fra rent og behandlet returvirke. Det er forventet at den årlige fjernvarmeleveransen i Loddefjord vil være på 20-25 GWh.

Anlegget vil først og fremst forsyne eksisterende bebyggelse med hovedvekt på borettslag og kjøpesenter. Noen av borettslagene i Loddefjord tok initiativ til prosjektet, blant annet fordi de ønsker å erstatte oljefyring med en mer miljøvennlig oppvarming. Byggestart er antatt å skje tidligst i 2013.