Grønn IT i praksis

Grønn IT handler om optimalisering av ressursforbruket  i alle ledd av IKT-utstyrets liv – og om smart bruk av IKT til å optimalisere samfunnets ressurser

Grunnleggende ”Grønn IT” handler om innkjøp av energieffektive og miljøvennlige produkter og om ansvarlig avhending, det vil si gjenbruk og resirkulering.

Men Grønn IT dreier seg også om riktig bruk av IKT-utstyret. I dag går 20-30 % av strømmen i et typisk næringsbygg til IKT-utstyr. Dette kan reduseres.

Slås pc’ene av om natten? Enten kan de slås av manuelt, ellers kan it-avdelingen styre alle pc’er fra sentralt hold.
Har man flere printere per etasje, og kastes halvparten av utskriftene? Da bør man vurdere løsninger med færre printere, som krever at man møter opp for å hente utskriften. Og man bør printe to-sidig.
Trenger du et eget serverrom, og i så fall, hvor energieffektivt er det satt opp? Det er mye teknologi som kan redusere energiforbruket på serverrommet betraktelig.  Man kan virtualisere maskinene slik at en opptrer som om den var flere – og man kan kjøle mer effektivt.

Man trenger ikke å kunne alt selv. Det er mange it-konsulenter som har kunnskaper til å hjelpe til med effektivisering av ikt-driften.

Sette ut driften – eller kjøpe tjenester

Dersom man ikke ønsker eller trenger å drifte selv, kan man sette ut driften til en tredjepart som har effektiv drift som hovedfokus. Leverandørene har begynt å miljøsertifisere seg og dokumentere hva de gjør for å redusere energiforbruket og miljøbelastningen på sine datasentre.

Et nytt paradigme i IT-bransjen er i ferd med å endre spillereglene. ”Nettskytjenester” innebærer at it-tjenester er tilgjengelige over internett slik strøm er over strømnettet.  Et eksempel er epost. De fleste har en privat epostkonto fra gmail. Dette er en nettskytjeneste – du vet ikke hvor den ”produseres”, den er tilgjengelig overalt, og den er helt lik for alle brukere.

Tilsvarende tjenester finnes også for bedriftsmarkedet, og tilbudet øker til å omfatte økonomisystemer, CRM-systemer og mer. Tjenestene kan ikke skreddersys, men er standardiserte og skalerbare – noe som gir en miljøgevinst på lik linje med bildeling eller andre modeller der man leier en ressurs i stedet for å eie og selv måtte skalere for toppene.

Markedet forventes å vokse raskt – Gartner spår at vi vil bruke 1000 milliarder kroner på nettskytjenester i 2015 – og det er mye å tjene på dette, både i kroner og ører og i energiforbruk. Fordi disse tjenestene produseres i store, effektive enheter som utnytter stordriftsfordeler, kan en liten bedrift spare opptil 90 prosent av energiforbruket sitt ved å slutte å ”produsere” tjenestene selv på serverrommet, og heller kjøpe it-tjenester, som epost og økonomisystem, som tjenester over nettet.

”Smart IKT” reduserer totalbelastningen i bygget og samfunnet

IKT preger etter hvert hele livssyklusen til våre mest moderne bygg. IKT brukes  til å optimalisere hele byggeprosessen slik at feil unngås, og til å simulere og optimalisere energiforbruket før bygget bygges. IKT benyttes også til å styre lys og varme i bygget. I fremtiden vil IKT være med å sikre at overskuddsenergien fra fremtidens strømproduserende bygg inngår i det totale kretsløpet som et smart, IKT-basert strømnett kan gi.

IKT kan også benyttes til å redusere de totale miljøbelastningene fra virksomheter og i samfunnet. Norske bedrifter har tradisjonelt transport og reising som en betydelig post på klimaregnskapet. IKT kan optimalisere og erstatte transport og reiser. Gode systemer for logistikk, intelligente trafikksystemer og løsninger for virtuelle reiser kan redusere en bedrifts miljøbelastning betraktelig.  Bedrifter som klarer å ta slike grep, har gjerne en klar strategi og tydelige mål – og opplever store gevinster i form av reduserte kostnader og stolte medarbeidere, når de når sine mål.