Hvordan fungerer regelverket for våtrom nå?

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Kommunal- og regionaldepartementet har varslet at reglene knyttet til søknadsplikt for å pusse opp våtrom blir endret. Disse nye reglene er ikke enda på plass, og reglene som ble innført juli 2010 må inntil videre følges.

De nye reglene er under utarbeidelse, og en håper at disse nye reglene skal gjelde fra sensommeren. Inntil nye regler er på plass, må det søkes i henhold til gjeldende regler. Statens bygningstekniske etat (BE) la 24. mars ut en oversikt over hvilke arbeider som er søknadspliktige, og adgangen til å søke om ansvar som selvbygger. Denne klargjøringen er tilgjengelig på BE sine internettsider under tittelen “Byggeregler for våtrom: Hvilke arbeider er søknadspliktige?”(http://www.be.no/beweb/info/pressem/110324vatrom.html )
Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer har på sin nettside skissert at “-byrådet utarbeide forslag til retningslinjer for hel eller delvis refusjon av gebyr for behandling av våtromsaker.” En eventuell tilbakebetaling vil bli gjennomført i henhold til de retningslinjene som fastsatt av bystyret. Det skal ikke være nødvendig å sende inn krav om tilbakebetaling av “våtromsgebyr”. Mottatte fakturaer med gebyr for behandling skal derfor betales, for så å bli tilbakebetalt når retningslinjene for refusjon er fastsatt.

Etat for byggesak og private planer sin side med info om våtromssøknad: https://www.bergen.kommune.no/aktuell/tema/byggesak-og-oppmaling/article-83117