Innføring i BREEAM

BREEAM er internasjonalt anerkjent, robust, og Europas ledende kvalitetsreferanse for å designe og klassifisere bygg med høy miljøstandard. Bygninger kan sertifiseres i 5 nivåer ut over forskriftens minimum.
BREEAM-NOR introduseres høsten 2011 som en norsk tilpasning. BREEAM-NOR vil være tilknyttet kjente og relevante norske standarder og ordninger.

1-dags innføring i BREEAM

Norsk versjon av BREEAM Awarenessday, BRE Global Ltd.
Onsdag 25. mai kl 10:30 –17:00
Bergen Rådhus; Teatersalen. Rådhusgaten 10

Hensikt
Kurset vil først og fremst være nyttig for de som må eller vil utvikle bygg i tråd med BREEAM.
Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang, for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å få gode BREEAM karakterer, samt kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi og miljøtiltak som kreves i BREEAM.
Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til autorisert BREEAM-NOR AP (Akkreditert Profesjonell) og autorisert BREEAM-NOR Revisor (Assessor).

Arrangør: i samarbeid med:
www.ngbc.no
Kontakt :
linehj@ngbc.no

Program:
10:15 Registrering
10:30 Kort orientering om NGBC for interesserte
11:00 Kurs-start
-BREEAM, en introduksjon til miljøvennlig design
-Prosess for prosjektutvikling, dokumentasjon og sertifisering
-Teknisk innhold i BREEAM
-Verksted for teknisk trening
-Verksted for prosessforståelse
17:00 Slutt

Kurset holdes på norsk, og vil ta utgangspunkt i BREEAM-NOR (under utvikling).
Undervisningsressursene består av Norges fremste sakkyndige i miljøeffektiv design etter BREEAM, -spesielt kvalifisert av BRE Global Ltd.
Kurset er obligatorisk for de som senere ønsker å kvalifisere seg som BREEAM-NOR AP (Akkreditert Profesjonell) og BREEAM-NOR Revisor (Assessor)

Sted
:
Bergen Rådhus. Rådhusgt 10. Teatersalen

Påmelding
: post@ngbc.no
Spesialpris:i april og mai 2011 gis 30% introduksjonsrabatt.
Pris for herværende kurs:
-medlemmer NGBC: 1.600 NOK
-ikke-medlemmer NGBC: 2.200 NOK
Inkluderer kompendier, lunsj m.m.Adgangsbegrensning.

Det utarbeides en kursplan for å dekke behov for innføring i BREEAM på landbasis. Kurset vil bli gjentatt i Oslo senere. Kurset kan tilbys som bedriftsintern opplæring etter særskilt avtale.