Integrert energidesign (IED) – en introduksjon for arkitekter, rådgivere og utbyggere som vil realiserer gode, energieffektive bygg.

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

IED en metode guideline til integrert energidesign. Rådene er publisert i et eget hefte og er laget som en del av det nordiske prosjektet IED – Integrert Energidesign i Bygg (www.ied.no) og EU-prosjektet INTEND – Integrated Energy Design in Public Buildings (www.intendesign.com).

Med integrert energidesign legger man opp til stor grad av samarbeid i team. Summen av kompetanse gir økt sjanse for å oppnå energieffektive bygg. Teamet blir enig om et felles mål, og det jobbes i prosess for å finne de optimale løsningene. De viktigste designparameterne blir tradisjonelt avgjort av byggherre og arkitekt i programfasen, mens ingeniører trekkes inn i et senere tidspunkt og må prøve å introdusere energiløsninger i en allerede fastsatt ramme. Med IED etableres et tverrfaglig team allerede fra starten av prosjektet og spesialkompetanse trekkes inn etter hvert som det oppstår behov for dette. Byggherren har gjerne en mer aktiv rolle enn det som er vanlig. Arkitekten er ofte prosesslederen, men ikke den eneste formgiveren, og konsulentene deltar allerede i de tidlige fasene.

IED er en prosess, og i rapporten som er utarbeidet er det laget åtte trinn for å sikre at målet nås. (1) Det starter med å definere energi- og miljømål. (2) Det neste som må gjøres er å sette sammen et tverrfaglig team (3) samt utarbeide energi- /miljøoppfølgingsplan. Når dette er på plass (4) legger man til rette for samarbeid gjennom hele prosessen slik at man (5) kan utvikle alternative løsninger samt evaluere disse (6) etterfulgt av en oppdatering av energi- og miljøoppfølgingsplanen. For å oppnå de mål som er satt (7) kreves det oppfølging på byggeplass, og både arkitekt og ingeniører bør være tilgjengelige slik at entreprenørens løsning kan kontrolleres opp må plan. (8) Etter ferdigkontroll av bygget overtas byggherren bygget og får ansvar for driften.

 

Rapporten gir ytterligere innspill innen de åtte trinnene og rapporten finner dere her.

http://www.byggalliansen.no/dokumenter_10/Intend_design.pdf