Tevas - Energi og miljø

ENERGI & MILJØ

Tevas har spesialkompetanse på beregning og vurdering av energibruk. Denne kompetansen benytter vi aktivt for å tilfredsstille myndighets- og byggherrekrav. Dagens minimumskrav til nybygg er gitt i Tekniske forskrift av 2017 (TEK-17), men vi ser at både myndigheter og byggherrer nærmer seg  både passivhuskrav, plusshus og høyere krav til energimerke. Utfordringer knyttet til økte energiambisjoner er prosjekter som Tevas både ønsker og liker å jobbe med (utfordres på).

De beste resultatene oppnås med gode samarbeidsmodeller, som gjør at både bygningsmessige og tekniske løsninger spiller sammen.

Tevas ønsker å benytte sin kompetanse i eksisterende bygninger når disse bygningene får krav knyttet til energibruk. Eksisterende bygg møter ofte andre utfordringer som gjør at vi sammen med byggherre, totalentreprenør, rådgivere, samarbeidspartnere og leverandører må vurdere ulike løsninger som samlet gir ønsket resultat.

 


Tevas har simuleringsprogram som gjør at vi kan beregne energibruk mot Teknisk forskrift, simulere energikarakter eller vurdere om bygget tilfredsstiller krav til lavenergi eller passivhus (NS3701).

Tevas benytter sin kompetanse for å tilfredsstille andre miljøkrav. Blant annet jobber vi hver dag med løsninger som bidrar til et bedre innemiljø. I tillegg har vi i arbeidet med BREEAM-NOR sertifisering av flere bygninger, noe som har gitt Tevas førstehåndskompetanse på hvilke tiltak som må til for å oppnå gode miljøkvaliteter i bygninger. Vi er med som total teknisk entreprenør i flere bygg som har ønske om høy miljøklasse. Som BREEAM-NOR koordinator for Tevas og samarbeidspartnere finner vi tekniske løsninger som gir gode poengskår. Målet er et godt samarbeid som gjør at vi sammen blir gode!