Lokalt ITB forum etabler i Bergen

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Tirsdag 30. okt. var det ca 35 byggeiere, rådgivere, entreprenører og leverandører med interesse for Integrert Teknisk Bygningsinstallasjoner (ITB) samlet til frokost seminar. Målet med seminaret var å etablere et forum som skal fremme øke bruken av ITB i prosjekter. Det er Grønn Byggallianse og Integra som har tatt initiativet etter mal fra forumet som ble etablert i Østfold tidligere i år. DnB Eiendom, GK og Tevas har bistått i arbeidet med å finne potensielle deltakere, dag og program.

DnB Eiendom stilte med lokale og frokost, og etter presentasjon av initiativtakere innledet DnB Eiendom, som byggeier/utbygger, med sine erfaringer knyttet til hvorfor vi ikke har hatt fokus på ITB i prosjekter. Tevas etterfulgte med å oppsummere hva Tevas som entreprenør ser av mangler, og hva vi savner for å få flere ITB prosjekter. Disse innleggene gav et godt grunnlag for diskusjon om status og erfaring. Mot slutten av seminaret presenterte Integra standarden NS3935 (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) prosjektering, utførelse og idriftsettelse) og den nye veilederen som kan bidra til å øke bruken a standarden.

Deltakerene på seminaret var samstemte i at de ønsket å etablere et lokalt forum i Bergen hvor aktører i bransjen kan komme sammen og finne løsninger eller diskutere fag knyttet til ITB. Neste samling blir i februar neste året.

Ønsker du å bruke veilederen som sier noe om rollen til ITB-koordinator som er utarbeidet til standarden så finner du denne veiledningen på Grønn Byggallianse sine nettsider her.

Du finner gode argumenter og forklaring på hva ITB er i rapporten fra Integra sine nettsider her