Mange dråper små

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Bergen hadde sin tørreste vinter på over 100 år, og vi ble alle oppfordret til å bruke mindre vann. Tørken ble avblåst da regne kom. Med installert vannmåler, betaler du for den vannmengden du bruker. Uavhengig av anbefaling fra kommunen så vil bevisst kontroll over vannbruk og lekkasje være viktig.Bergen kommune laget for noen år siden en beregning av hvor mye dryppende vannkraner og lekke toalettcisterner koster. Dette eksemplet er vist under, ved beregning er det tatt utgangspunkt i gjeldende regulativ satser for målt forbruk for år 2008.

   

Eksempel:

Vannkran som drypper:
1) langsomme dråper per sekund

ca

7

m³ pr år

= ca

92 kr

2) hurtige dråper

ca

30

m³ pr år

= ca

397 kr

3) renner tynt oppe og drypper nede

ca

100

m³ pr år

= ca

1 312 kr

Toalettcisterne som lekker:
så det kan sees ved nøye ettersyn

ca

100

m³ pr år

= ca

1 312 kr

så det kan sees

ca

200

m³ pr år

= ca

2 624 kr

så det er uro på vannoverflaten

ca

400

m³ pr år

= ca

5 248 kr