Markedsføring og omsetning av byggevarer

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Dokumentasjon av byggevarer er et komplisert område, og dette er grunnen at det på europeisk nivå er blitt enighet om å forenkle dagens regler. De ny forordningene trer i kraft i Europa 1. juli 2013.

Alle produkter som varig skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Varer som er en del av et større system (brannsikrings- eller ventilasjonssystemer) anses også som en byggevare. Byggesett som byggmoduler og prefabrikerte våtrom er også byggevarer.

Alle byggevarer skal ha produktdokumentasjon som dokumenterer hvilke egenskaper og ytelser en byggevare har. Produktdokumentasjonen er noe annet enn den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen eies av produsent, og det er ikke meningen at den skal sirkulere med byggevaren. Produktdokumentasjon er en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser, og produktets samsvar med krav som settes til byggevarer. Denne skal ledsage byggevaren. Ytelseserklæring og CE-merking er eksempler på produktdokumentasjon.

Det er viktig å skille mellom omsetning og bruk av byggevarer fordi det er ulike regler som kommer inn i bildet. Omsetning av byggevarer vil reguleres av byggevareforordningen, implementert i en egen norsk forskrift. Bruk derimot, reguleres av de tekniske krav til byggverk som finnes i byggteknisk forskrift. De ansvarlige i byggesaken skal påse at byggevarens egenskaper og ytelse er slik at de tekniske krav til byggverket, som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK), blir oppfylt.

En byggevare kan kjøpes og selges flere ganger før sluttbrukeren bygger den inn i et byggverk. I omsetningskjeden finnes det flere markedsaktører: Produsent, importør og distributør. Alle har et ansvar for at byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen, eller dokumentasjonskravet for byggevarer som ikke er CE-merket, ikke omsettes eller brukes i byggverk.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en brosjyre som forklarer hva som er nytt på en enkel og utfyllende måte, du finner brosjyren her.