Miljømerking av eksisterende bygningsmasse

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Miljømerking av bygg i Norge har frem til nå hovedsakelig vært beregnet på nye bygninger. I oktober i år lanserte NGBC også miljømerking for eksisterende bygningsmasse. Det er et betydelig antall eksisterende bygninger i forhold til nybygg, og miljømerking vil være en måte å peke seg ut ved benchmarking mot andre bygg. I Matrikkelen er det registrert ca 3.8 millioner bygninger, ikke alle disse er like aktuelle for miljømerking da et høyt antall av disse bygningene er småhus, garasjer, midlertidige boliger, fiskeri- og landbruksbygninger, hytter og fritidshus. Det er også forholdsvis mange lagerbygg, kontorbygg, industribygg, boligblokker og hotell- og restaurantbygninger, og for disse bygningskategoriene vil det være interessant å miljømerke.

NGBC lanserte BREEAM IN-USE, som er bygget opp etter samme lest som BREEAM. IN-USE er delt opp i tre, og hver del er uavhengig av hverandre. Det er da mulig å miljømerke Bygget, Forvaltningen og/eller Bruken.

Med Bygget menes Form, Konstruksjon, Funksjon og Installasjon og er knyttet opp mot Byggeier.

Forvaltning omfatter bygningens driftsforhold det vil si Ledelsespolicy, Prosedyrer, Driftspraktisering, Forbruket av nøkkelressurser samt Key performance indicators og er knyttet opp mot driftsforvalter av bygget.

Under bruk er det spesielt hvordan leietaker administrerer sin virksomhet slik at de oppnår det beste miljøfordelene, og denne delen gjelder kun for kontorvirksomheter.

Det er ca 250 spørsmål som skal besvares innen områdene Ledelse (MAN), Materialer (MAT), Transport (TRA), Avfall (WST), Vann (WAT), Helse og innemiljø (HEA), Forurensing (POL), Energi (ENE). Svarene innenfor disse områdene blir vektede og sammenlignet med mulige poeng innenfor hvert områdt. Resultatet blir en karakter som sier noe om hvordan Bygget, Forvaltningen og/eller Brukerne håndterer bygget.

Du finner litt info om BREEAM IN-USE her