Nattsenking

Ferdigstilling: For å prøve å belyse hvilke besparelse som kan oppnås er det under satt opp et eksempel. Et nøkkeltall for besparelse er for hver grad temperaturen senkes en grad spares det 5 % oppvarmingsenergi så lenge temperaturen ligger over 22 °C i utgangspunktet. Det vil si dersom et bygg totalt har en energibruk på 213,9 kWh/m² og 115,4 kWh/m² av dette går til oppvarming så kan bygget redusere energibruken med ca 5,8 kWh/m² ved å senke temperaturen fra 24 °C til 23 °C.

Generelt er anbefalingen at dersom oppvarmingsanlegget ikke har noen form for styring i dag så vil bygget spare energi på å installere dette. Dersom bygget har et styringssystem for oppvarming, men dette leverer høy temperatur ut i bygget så vil trimming av anlegget kunne gi besparelse. Et viktig moment er å sjekke driftstiden i forhold til brukstiden på bygget. Nattsenking bør ikke overskride 5 grader da det ved høyere temperaturdifferanse kan bli vanskelig å oppnå ønsket innetemperatur når brukerne kommer om morningen.

Eksempel
3 etg. kontorbygg i Bergen. Etasjehøyden er 3,6 m

Forutsetninger:
Grunnflaten er 3 000 m²
Oppvarmet areal er 9 000 m²
Oppvarmet volum blir 32 400 m²
Vindu utgjør 20 % av oppvarmet areal det vil si 1800 m²
U-verdier:
yttervegg = 0,28 W/m²K
vindu og dør inkl karm og ramme = 2,22 W/m²K
yttertak = 0,30 W/m²K
gulv på grunn forutsatt sand/grus i grunn samt vertikal kantisolering
i 0,6 m isolasjonsdybde/bredde gir U-verdi lik 0,12 W/m²K
Ventilasjonsanlegget:
driftstid = 12 timer per dag
luftmengde = 12 m³/hm² i driftstiden, utenfor driftstid er anlegget avskrudd.
innblåsningstemperaturen er 19 °C
virkningsgrad gjenvinner aggregat = 80 %
Interne lastene er i tråd med NS3031:2007.

Alternativ 1: Oppvarming driftes 24 timer per dag i fyringssesongen. Innetemperaturen er 24 °C

Alternativ 2: Oppvarming driftes 12 timer per dag i fyringssesongen med innetemperatur på 24 °C de resterende 12 timene er innetemperaturen senket med fem grader til 19 °C.
Energibruk totalt for alt. 1 213,9 kWh/m²
Energibruk totalt for alt. 2 192,4 kWh/m²
Besparelse 21,5 kWh/m²

Med et oppvarmet areal på 9 000 m² gir dette en besparelse på 193 500 kWh.

Med en energipris på 70 øre/kWh blir besparelsen 135 450 kr/år.