Nye veiledere for Energimerking og Energivurdering

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvar for Energimerkeordningen i Norge har fått utarbeidet to veiledere som skal vær til hjelp ved energimerking av bygg og energivurdering av teknisk anlegg.

«Praktisk veileder for energimerking av yrkesbygg» retter seg mot eksperter som skal energimerke yrkesbygg og nye boliger, men den kan også være nyttig for utbyggere og byggeiere som skal energimerke byggene sine. Den andre veilederen er knyttet til energivurdering, som er et område med mindre oppmerksomhet enn energimerking. Veilederen «Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg» retter seg derfor mot eksperter som skal energivurdere tekniske anlegg i bygninger, men den kan også være nyttig for byggeiere og andre med driftsansvar for bygninger. Målet med veilederne er å lette arbeidet samt sørge for en tilnærmet lik tolkning av regelverket.

Du finner mer info om veilederne samt kan laste disse ned ved å følge linken her.