Nyhetsarkiv

Tevas bygger kompetansehus

Nyhetsbrevet er en del av Tevas sitt ønske om å bygge kompetanse
hos våre kunder og oss selv.
Vårt mål er å sende ut 1-4 slike nyhetsbrev i løpet av året, og temaene vi omtaler
vil være knyttet til de tekniske fagene samt ta hensyn til aktualitet og årstid
Tips gjerne kollegaer om nyhetsbrevet, god lesing!