Etikk - samfunnsansvar

 Vårt samfunnsansvar

Tevas sin verdiskapning skal ikke gå på bekostning av de ansattes.
Lønnsomheten skal oppnås på en bærekraftig måte og vi skal ha fokus på å fronte energi og miljøvennlige byggerier.

Viktige områder som Tevas har fokus på i sin virksomhet er:

  • Arbeidsmiljø – for egne ansatte samt ansatte i samarbeidende virksomheter
  • Anti korrupsjon – vi skal ikke «kjøpe» avtaler, men konkurrere på like premisser,
    vi skal ikke inngå avtaler som fronter svart arbeid og vi skal ikke selv inngå innkjøpsavtaler uten forespørsel om pris.
  • Bærekraftig innkjøp – materialer i tekniske utstyr skal ta hensyn til miljø, ved prosjektering, og installasjon av teknisk
    utstyr skal løsninger som fronter energi og miljø foretrekkes.
  • Menneskerettigheter – kjøp av utstyr skal gjørs fra virksomheter som ikke utnytter menneskelige ressurser på en negativ måte.
    Tevas vil gjennom KolibriPartner i Children At Risk Foundation fronte menneskerettigheter for barn og unge i favelaen i Brasil.

breeam_nor