Fagdag 2017 – den 9’ende i rekken!

Tevas arrangerte Fagdag 7. sep. 2017, også i år med over 160 påmeldte deltakere. Noe vi i Tevas er godt fornøyd med. Den første fagdagen ble arrangert for 9 år siden, og vi vi gleder oss over både å ha gjengangere og nybegynnere på vårt arrangement. Tilbakemeldingene fra deltakerne gir oss også en trygghet for at vi har truffet med tema og foredragsholdere.

 


 

De siste årene har vi startet kl 1000 og holdt det gående med foredrag, lunsj og pauser frem til ca. kl 1530, etterfulgt av en spillefilm for de som har lyst. Årets tema var «Teknologisk utvikling – den 4. industrielle revolusjon», og vi fikk høste erfaringer og gode innspill fra ulike engasjerte foredragsholdere.

Dagen startet med at Jon Sandal, BNL tok utgangspunkt i rapporten Digitalt veikart som ble lansert tidligere i år som blant annet signaliserer visjonen som går ut på en Heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring i 2025. Digitalisering er et mål, og hver tredje bedrift i BAE-næringen mener at de trenger BIM-og/eller annen digital kompetanse. Hans oppfordring på slutten av foredraget var: «Vi må digitalisere sammen–ikke hver for oss!»

Neste foredragsholder ut var Jan Myhre, Statsbygg som fortalte om Statsbygg sin satsing på digitalisering samlet under paraplyen «Digibygg». Målet har vært å finne en metode man tar i bruk digitale verktøy slik at planlegging, bygging, drifting gir verdiskapning, kunnskap om bygget, bruk av smarte løsninger, redusert risiko og kontroll gjennom hele livsløpet. Dette kan virke som et «hårete» mål, men systematikken og bruk av digital løsninger implementeres i Statsbygg sine prosjekter slik at de som offentlig byggherre kan vise vei.

Mads Kaggestad startet opp etter lunsje med et «vorspiel» til Sykkel VM 2017, og fortalte oss om hvordan lagånd og samarbeid bidrar til at enkelte sykkellag oppnår suksess. Med sykkel VP på hjemmebane og i Bergen var det bare å glede seg. Han mente også at å oppmuntre til fysisk aktivitet ville gi bedre rustede medarbeidere til å takle utfordringer i hverdagen. Han avsluttet med å oppmuntre oss til å delta på VM, høste av erfaringen med «lagbygging» og se mulighetene ikke begrensningene.

Etter en liten pause startet Håkon Ramstad og Dennis Kristiansen fra Geoplan 3D med å fortelle hvordan man kan dokumentere eksisterende bygninger, konstruksjoner eller tomt ved hjelp av skanning. Avhengig av hvilke skanne utstyr som blir brukt kan man få ut gode digitale tegninger etter at alle målinger blir lastet opp i en punktsky som videre blir konvertert til en tegnefil. Denne tegnefilen benyttes da til den videre prosjektering og planleggingen.

De viser til at det beste modellen oppnås i samarbeid. Halvor Jensen fra NTI CADcenter viser til de har noen av verktøyene som kan benyttes til planlegging, BIM i alle byggets faser samt eventuelt 4D planlegging som alle kan benyttes sammen med Geoplan sine modeller og verktøy. Begge disse virksomhetene har digitale løsninger som kan hjelpe oss inn i en digitalfremtid.

Kruse Smith har benyttet flere av verktøyene beskrevet over, og Gunnar Skeie Utviklingsleder VDC i Kruse Smidt fulgte opp med å viser hvordan de har benyttet ulike digitale løsninger blant annet på Arkivenes Hus i Stavanger. Kruse Smidt har i flere år satset på digitalisering med bruk av BIM og Virtual Design & Construction (VDC). Til prosjektering møtes alle fag om man løser utfordringer over bordet. Det benytte besluttningsmatriser for planlegging av rekkefølge under bygging og BIM modeller gjøres tilgjengelig ute på bygget for alle som jobber med bygging av det nye prosjektet. I tegnemodellen får man også mulighet til å hente ut ulike konstruksjoner noe som letter arbeidet med kalkulering. Under bygging ble det gjort tiltak for å redusere arbeidet med hulltaking. Det «gikk» en robot å borre huller utenfor ordinær arbeidstid. For fremtiden ser Gunnar for seg at flere deler blir prefabrikkert for å bli tegnet inn og bygget å kortere tid. Kruse Smidt jobber aktivt videre med sin digitalisering.

Avslutningsvis fikk vi en presentasjon av Asbjørn Hestnes fra Rexir Bygg og Bjørn Gisle Hodneland fra Norconsult AS på hvordan de ser for seg å benytte VR-briller for visualisering av leiligheter i et Sandviken. Målet er å lage en visualisering slik at fremtidig kjøpere kan forestille seg hvordan det er å bo og leve i den leiligheten som de ønsker å kjøpe. Rexir bygg skal bygge flere leiligheter i Sandviken og isualiering og VR-briller vil aktivt bli brukt i salg av disse. Norconsult bygger opp tegningen slik at VR-brillene gir et godt visuelt inntrykk av hvordan leilighetene kommer til å blir.

Når vi da i tillegg til disse faglige innspillene fikk til god mingling i pausen slik at både nye og gamle kontakter etableres er vi godt fornøyd med erfaringen fra årets Fagdag, og ser frem til å planlegge kommende arrangement.

Takk til alle deltakere og foredragsholderne som sammen har skapt en fin dag!

 


 

Foiler fra foredragene:


Vi filmet foredragene og vil legge ut en redigert versjon av foredragene slik at både deltakere kan repetere/se hva vi lærte.