Overtar roret hos Anders O Grevstad

Som kaptein på egen skute, har jeg fortsatt mye å lære, men som ny rormann hos AOG mener jeg at jeg har den riktige ballasten. Jeg gleder meg til å ta fatt på en spennende jobb sammen med 90 dyktige medarbeidere. Rørleggerfaget er i sterk utvikling, og både utfordringene og mulighetene er mange, sier Paul Arne Skjold. Han vil imidlertid ikke gi noen konkret programerklæring for hvordan han vil lede 100-årsjubilanten videre.

Jeg har stor respekt for det som eier og medarbeidere i AOG har bygget opp, og vil i første omgang gjøre meg kjent med bedriften og lære hvordan ting fungerer i dag. Etter hvert vil jeg forhåpentligvis kunne tilføre noe nytt basert på min tidligere erfaring og tanker jeg har for framtiden. Fokus på strategi og eventuelle nye satsingsområder, er noe jeg vil se nærmere på i samarbeid med medarbeidere, styret og eier.  Riktig kompetanse, nok ressurser og god lønnsomhet over tid, er også viktige fokusområder, sier den nye sjefen for AOG.

At han kan sitt fag bør ingen være i tvil om. Utdannet VVS ingeniør med tilleggsutdannelse innen bedriftsledelse og økonomi, forskjellige lederjobber siden 1985, og snart går han av som salgs- og markedssjef hos YIT. Paul Arne Skjold har også hatt flere tillitsverv i Norsk VVS Energi- og Miljøtekniske forening. Han er gift med Eva, sammen har de 3 voksne barn som har flyttet hjemmefra.  På fritiden er han nesten like aktiv som når han er på jobb. Engasjert i nærmiljøet og med stor sans for turer i fjellet både sommer og vinter. Han spiller golf når han har tid og gleder seg til sommer, salt sjø og ny seilbåt.

Allsidig og aktiv som få, men hvordan er han som leder?

Jeg mener selv at jeg er flink til å lytte og snakke med folk. God dialog på alle plan både internt og eksternt er en forutsetning for å lykkes. Skal bedriften fungere optimalt må alle medarbeidere føle seg verdsatte, og jobbe sammen mot felles mål. Det handler om tillit til både ledelse og kolleger. I tillegg er det viktig å bygge gode og langsiktige kunderelasjoner basert på at vi holder det vi lover.  Jeg er rimelig ambisiøs på vegne av fellesskapet og kommer til å legge listen høyt slik at hele organisasjonen fungerer best mulig både for ansatte, kunder og eier. Jeg vil selvsagt utnytte egen erfaring og et stort nettverk til beste for økt aktivitet og nye oppdrag, sier Paul Arne Skjold.