Snø, ikke bare til glede, men også besvær

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Det er fortsatt vinter og på nyhetene varsles vi om at det er kommet mye snø. Forsikringsselskapene ønsker at vi skal måke hyttetak. I 2001 laget Statens bygningstekniske etat (BE) en melding som omhandler råd om snø på tak. Målet med den var å redusere faren for alvorlige hendelser spesielt for bygninger som er sårbare for overbelastning, og hvor konsekvensene ved et eventuelt sammenbrudd er store.

Nye bygninger skal dimensjoneres for snølast som i gjennomsnitt forventes å inntreffe kun hvert femtiende år. Disse kravene gjelder nye bygninger. Det er ikke krav om forsterkning eller oppgradering av eksisterende bygninger.

Det anbefales å vite hvilke snølast som lå til grunn for dimensjonering. Dersom en ikke vet dette er det i rapporten skissert at bygninger oppført i tidsrommet 1949-1969 har kritisk snølast på 1,5 kN/m² (150 kg/m²)for lette takkonstruksjoner og høyere last med tungt tak. Bygninger oppført i perioden 1970-1979 har kritisk snølast på 1,5 kN/m², men bygninger oppført etter 1979 er dimensjonert med kritisk snølast i henhold til snølast på mark for aktuelt området angitt i NS 3479, det vil si varierer mellom 1,5 og 3,5 kN/m².

Taket bør måkes før kritisk snølast oppnås. Rapporten til BE angis det når tak bør måkes, og hvordan denne måkingen bør gjennomføres. Du finner rapporten her http://www.be.no/beweb/regler/meldinger/011snolast/snolast.html