Stort fokus på energi og miljø også i 2013

Påske står for døren, og det nærmer seg ferie. Dagene er blitt lengre og våren er over oss. Vi i Tevas vil også i år arrangere fagdag, og vi gleder oss til høsten allerede. Vi arbeider med programmet, men dagen er avklart. I år blir det fagdag torsdag 3. okt., og vi legger opp til seminar og film i tråd med tradisjon. Sett gjerne av tiden allerede nå!

Vi starter året med dette nyhetsbrevet som vi håper kan være av interesse og nytte. Du får tips om substitusjonsplikten, tiltak for å redusere energibruken, hvorfor vi fokuserer på temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og luftkvalitet for å oppnå godt inneklima. Samt informasjon om nytt regelverk for markedsføring og omsetning av byggevarer. Håper noe er av interesse, har du tips til tema for kommende nyhetsbrev er du velkommen til å sende oss dette!

Har du en kollega som bør lese nyhetsbrevet vårt så tips gjerne vedkommende, god lesing!