Tevas øker sin kompetanse på passivhus

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

I disse dager går undertegnede på kurs som gir formal kompetanse på prosjektering av lavenergihus og passivhus. Kurset arrangeres av NTNU og avholdes i løpet av våren 2011. Dette kurset har vært holdt ca en gang per år, og planene er at det også våren 2012 arrangeres kurs.

Drift av norske bygninger står for over 40 % av den totale innenlandske energibruken. Dette har betydelige miljømessige og økonomiske konsekvenser både for samfunnet og den enkelte byggeier. Flere prosjekter har vist at det er fullt mulig å bygge boliger med langt lavere energibruk enn det som er standard praksis. Passivhus er boliger som bare bruker ¼ av energien sammenlignet med en gjennomsnittlig bolig. I Østerrike og Tyskland har man etter hvert fått etablert et betydelig marked for slike hus. Også i Skandinavia og i Norge er interessen for slike boliger økende, og en ny norsk standard for lavenergiboliger og passivhus ble lansert i 2010, skriver NTNU på sine hjemmesider. Kurset består i både forelesninger, befaring, prosjektoppgave og eksamen.

Med fokus på kompetanse er målet at Tevas står enda bedre rustet i prosjekter med krav til fremtidig energibruk.

 

http://videre.ntnu.no/shop/courses/displayitem.do?dn=uid=nv11892,ou=ntnuvproducts,dc=ntnu,dc=org