Tevas støtter CARF

KOLIBRI – CHILDREN AT RISK FOUNDATION

HISTORIEN OM KOLIBRI ER HISTORIEN OM MENNESKELIGHET

Kolibri – Childen At Risk Foundation er en organisasjon som arbeider med gatebarn og barn i faresonen, ”children at risk”, i Brasil. Organisasjonen ble startet av Gregory John Smith i 1992. Han er i dag prosjektleder ved prosjektet i Brasil. I 1992 brøt han opp fra en trygg tilværelse i Bergen. Han solgte alt han eide, auksjonerte bort hus og innbo, for så å dra til Brasil for å arbeide med gatebarn. Gregory startet arbeidet i São Paulo i 1993 med å føre gatebarn tilbake til et menneskeverdig liv.

Gatebarn og forebyggende arbeid
Arbeidet var i utgangspunktet kun rettet mot gatebarnproblematikk. I dag har arbeidet hovedfokus på forebyggende tiltak for å forhindre at barn havner på gaten. Vi redder flere barn på denne måten.

Vi ser at for barn og ungdom som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer og fattigdomsproblemer, står vi foran store utfordringer i årene som kommer. Store barne- og ungdomskull, ofte knyttet til slum-/favelaområder, står uten muligheter til å skape seg et menneskeverdig liv.  Globalt sett er dette en av de store utfordringene:

Globalt vil slumbefolkningen vokse med 27 millioner mennesker pr. år. Byutviklingen skjer av seg selv, og den skjer raskt. I dag bor én av seks i urbane områder i slum. I 2030 vil det være én av fire og i 2050 én av tre.(World Urban Forum 2008)

Det er innenfor denne utfordringen vi i dag arbeider. Vår modell baserer seg på å gi barn- og unge et verktøy der de selv griper tak i sitt eget liv, i en sosial sammenheng.

KolibriProsjektet
KolibriProsjektet driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Prosjektene våre bruker stedets egen kunst og kultur som verktøy og er basert på at deltagerne bygger opp kunnskap og selvtillit omkring egen identitet og egne ferdigheter. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik at vi får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier.

Nesten 2000 barn og unge er i dag i aktivitet i KolibriProsjektet. Barna og ungdommene må i tillegg følge undervisning i vanlig offentlig skole. Kolibrisentrene gir omsorg og utdanning og fungerer som inspirasjonssentre for lokalsamfunnene.

Les mer om organisasjonen på www.carf.no