Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Direktoratet for byggkvalitet og Klima- og forurensningsdirektoratet har fått utarbeidet en veileder for byggherre, prosjekterende og utførende som skal hjelpe med å unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg. Veilederen er laget med utgangspunkt i substitusjonsplikten – plikten som innebærer at alle som bruker produkter med kjemisk innhold skal vurdere mer miljøvennlige alternativer. Dette er regulert i Produktkontrolloven og Teknisk forskrift.

Det er verdt å merke seg at det er brukeren av produktet som har ansvar til å vurdere om produktet inneholder stoffer som krever miljøvurdering. Det kan finnes materialer å det norske markedet som ikke er lov å benytte.

Veiledningen gir en oversikt over hvilke ansvar som hviler på de ulike aktørene i byggebransjen, en oversikt over hvilke materialer/produkter en bør unngå samt flytskjemaer som viser hvordan vurdere ulike materialer (substitusjonsplikten). Veiledningen vil også være nyttig i vurdering av materialer i BREEAM-NOR. Du finner veiledningen her.