Våtrom og søknadsplikt

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

For nye bygninger er det ingen endring, det er fortsatt søknadsplikt for våtrom på lik linje som resten av nybyggprosjektet, foruten krav om å bruke ansvarlig foretak.

Endringen er gjort for rehabilitering som ikke bryter branncellen. Går en for eksempel via nabo med ny sluk eller rør må det fortsatt søkes.

Selv om søknadsplikten fell bort så opprettholdes kravet til kvalitet. Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen.

Eieren kan ikke i slike prosjekt be kommunen om ha tilsyn med foretaket, og en kan ikke lenger få ferdigattest for arbeidet.

Direktoratet for byggekvalitet (tidligere Bygningstekniske Etat) oppsummerer hvilke arbeider som ikke er søknadspliktige nå fra årsskifte til følgende byggearbeider:

  • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).