Viktigheten av god inneluft

Forfatter: Fritt etter info fra Camfil

Fokuseringen på god innendørs luftkvalitet (IAQ) er nå blitt viktig både på et nasjonalt og internasjonalt plan. Man ønsker å skape et behagelig og sundt inneklima, noe som er viktig for alle mennesker. Vi tilbringer 80 % av vår tid innendørs og dette gjør at godt inneklima er en nøkkelfaktor for folkehelsen. Det er et faktum av den luft vi puster inn i dag inneholder mer forurensing og andre typer forurensing enn tidligere. Både mengden og kompleksiteten av forurensingene i atmosfæren som behandles i et ventilasjonssystem har øket.

Primære forurensinger som svoveldioksyd, nitrooksider, flyktige organiske forurensinger (VOC) og polyaromatiske hydrokarboner (PAH) må fjernes. Også sekundære forurensinger som ozon fra fotokjemiske prosesser må fjernes. Faste forurensninger som partikler er det tredje problemet i denne thrilleren – de fine partiklene i uteluften som er bærere for andre emner, for eks PAH. De fineste partiklene kommer enkelt ned i våre lunger og kan til og med trenge ut i blodomløpet.

Det finnes mange studier som peker på sammenhengen mellom godt inneklima, produktivitet i arbeidet og god helse.

Det er viktig å stille krav til filterkvalitet dersom man har forurenset uteluft der luftinntaket til ventilasjonsanlegget er. I dag er det vanlig å benytte EU7 filter, men kvaliteten kan velges bedre om det er behov for det. Et EU7 filter har en utskiftingsgrad på om lag 90 % for partikler 1mm, mens et EU6 filter har bare 50 % utskiftingsgrad for samme partikkelstørrelse.