Vulkanutbrudd og klimagass

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Nyhetene er preget av aske og vulkanutbrudd på Island. En vulkan dannes av magma som kommer opp mot jordens overflate, og oppstår ofte ved kontinentalplategrensene. Dette er også tilfelle på Island, da landet ligger midt mellom to slike plater. Utbrudd fra vulkanen oppstår når magmaen har steget opp til overflaten under en vulkan, og det er dannet et magmakammer. Det er dette kammeret som trykkes oppover og ut av fjellsiden som lava.

   

Enkelte vulkanutbrudd kan sende store mengder med gass og støv opp i atmosfæren,
deriblant store mengder svoveldioksid (SO2). I nyere tid (1900-tallet) har vi hatt to kraftige vulkanutbrudd.
Det var El Chichón i Mexico i 1982 og Mount Pinatubo på Filippinene i juni 1991. Utbruddet fra Eyjafjallajökull på Island er lite og støv og aske kommer ikke ut i atmosfæren der det ikke er nedbør. Støvet fra Mount Pinatubo førte til en reduksjon i solstrålingen på omtrent 2 % i den nedre atmosfære. Den globale midlere temperatur
falt med omtrent 0,25 grader C de påfølgende to årene.

Vi får vente i spenning på hvor lenge utbruddet på Island varer,
og satse på at vi får fine dager med sol i vår og sommer også.