Fagdag 2022
Foredragsholdere
Møt foredragsholderne som kommer på fagdagen - de belyser ulike sider av varige verdier.

Karen Cecilie Thunes

Karen Cecilie Thunes er senioranalytiker og partner i Newsec AS, som er Norges største verdivurderer av næringseiendom. Newsec har godt over 3000 årlige cashflow-analyser til en samlet verdi av NOK 650 milliarder, samt 300 prosjektvurderinger.

Å foreta en verdivurdering av næringseiendom krever grundig forståelse av ulike aspekter som markedet, beliggenhet, leietakermasse, leietakertilpasninger, kontraktsbestemmelser, samt at det vil være ulike vurderinger for ulike eiendomstyper.

Katharina Bramslev

Katharina Th. Bramslev var med på å etablere medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse for 19 år siden, og har ledet organisasjonen i 7 år.

Den startet med 12 selskap og teller nå 355. Katharina er utdannet sivilingeniør innen bygg. Hun brenner for en stadig mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor og er en flittig brukt foredragsholder på dette temaet.

Foto: Norsk Eiendom/Sturlason

Svein Bjørberg

Svein Bjørberg jobber som senior rådgiver i Multiconsult og er professor emeritus fra NTNUs fakultet for arkitektur og design og fakultetet for ingeniørvitenskap.

Han har deltatt i, samt ledet en rekke FoU-prosjekter, og er godt kjent i bygg- og eiendomsbransjen i Norge som foregangsmann på fagområdene bygg og eiendomsforvaltning, og senere eiendomsledelse.

Gunnar Hernborg

Gunnar Hernborg har en master innen energibruk i bygg fra NTNU og har de siste 7 årene jobbet som prosjektsjef i GC Rieber Eiendom AS

GC Rieber Eiendom er særlig kjent i Bergen for sin utvikling av Marineholmen innovasjonsbydel. Bydelen er lokalisert i gangavstand fra Bergen sentrum, sentrale utdanningsinstitusjoner og de andre klyngemiljøene. I tråd med visjonen ”Bridging great people” utvikler Marineholmen næringsbygg, boliger og offentlige plasser i det som blir Norges mest fremtidsrettede innovasjonsbydel. Varige verdier i praksis.

Foto: Camilla Waage

Karoline Røvik Zeiner

Heidi Moestue Sannes

Zeiner, partner og advokat i Dalan advokatfirma, og Sannes, advokat i Dalan advokatfirma, jobber begge med eiendom med særlig fokus på problemstillinger innen eiendomsutvikling.

Regelverk om ombruk av byggematerialer vil forhåpentligvis kunne hjelpe til og legge til rette for en mer bærekraftig byggebransje. Ombruk av byggematerialer vil klart kunne redusere CO2-utslippet, men foreløpig har tiltakshaver og entreprenør ikke kunne «regne hjem» de bærekraftige alternativene, og velger isteden kondemnering.

Kåre Ingebrigtsen

Hvordan bygge prestasjonskultur? Kåre Ingebrigtsen deler hvordan vi tar det beste fra idretten til vår arbeidsplass.

Kåre Ingebrigtsen, den nye sportsjefen for Åsane, er en norsk fotballeder, fotballtrener og tidligere fotballspiller. Han tar med seg erfaringene fra en innholdsrik karriere og deler de på fagdagen.

GDPR - Fagdagen 2022

Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver.
Personopplysningene vi får inn blir kun benyttet til å administrere fagdagen.
Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet for fakturering og historikk

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysningene vi får inn blir kun benyttet til å administrere fagdagen. Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet for fakturering og historikk.