Fagdag 2022
Foredragsholdere
Møt foredragsholderne som kommer på fagdagen - de belyser ulike sider av varige verdier.

Kåre Ingebrigtsen

Hvordan bygge prestasjonskultur? Kåre Ingebrigtsen deler hvordan vi tar det beste fra idretten til vår arbeidsplass.

Kåre Ingebrigtsen, den nye sportsjefen for Åsane, er en norsk fotballeder, fotballtrener og tidligere fotballspiller. Han tar med seg erfaringene fra en innholdsrik karriere og deler de på fagdagen.

Katharina Bramslev

Katharina Th. Bramslev var med på å etablere medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse for 19 år siden, og har ledet organisasjonen i 7 år.

Den startet med 12 selskap og teller nå 355. Katharina er utdannet sivilingeniør innen bygg. Hun brenner for en stadig mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor og er en flittig brukt foredragsholder på dette temaet.

Foto: Norsk Eiendom/Sturlason

Karen Cecilie Thunes

Å foreta en verdivurdering av næringseiendom krever grundig forståelse av ulike aspekter som markedet, beliggenhet, leietakermasse, leietakertilpasninger, kontraktsbestemmelser, samt at det vil være ulike vurderinger for ulike eiendomstyper.

Hvordan påvirkes verdivurderingen av alt som skjer rundt oss i dag? Hva er de viktigste verdidriverne og usikkerhetsfaktorene og ser vi noe tegn til sertifisering i verdiene? Karen Cecilie Thunes, partner i Newsec AS, vil belyse hvordan man jobber seg igjennom fastsettelse av verdier og alle aspekter en må ta hensyn til. Newsec AS er Norges største verdivurderer av næringseiendom med godt over 3000 årlige cashflow analyser til en samlet verdi av NOK 650 milliarder, samt 300 prosjektvurderinger.

Svein Bjørberg

Svein Bjørberg jobber som senior rådgiver i Multiconsult og er professor emeritus fra NTNUs fakultet for arkitektur og design og fakultetet for ingeniørvitenskap.

Han har deltatt i, samt ledet en rekke FoU-prosjekter, og er godt kjent i bygg- og eiendomsbransjen i Norge som foregangsmann på fagområdene bygg og eiendomsforvaltning, og senere eiendomsledelse.

«Regjeringskvartalet skal prosjekteres for en levetid på 300 år, og da må det være fleksibelt» ifølge tidligere minister Nikolai Astrup. Det er jo topp innspill for sirkulær økonomi, men det stiller spesielle krav til hvordan vi «skrur» sammen byggene, velger løsninger slik at skiftende krav til bruk og minimalt vedlikehold kan tilfredsstilles med hensyn til lavt CO2 avtrykk. Dette er jo den spennende utfordringen BAE-næringen står overfor og må gripe fatt i.

Gunnar Hernborg

Hvordan bygger og drifter vi et bygg i 2035? Vi ser inn i krystallkulen og spår den nye normalen i fremtidens bygg- og eiendomsbransje.

Gunnar har en master innen energibruk i bygg fra NTNU og har de siste 7 årene jobbet som prosjektsjef i GC Rieber Eiendom AS

Foto: Camilla Waage

 

Flere foredragsholdere kommer, og annonseres her.
GDPR - Fagdagen 2022

Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver.
Personopplysningene vi får inn blir kun benyttet til å administrere fagdagen.
Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet for fakturering og historikk

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Ved påmelding må du oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysningene vi får inn blir kun benyttet til å administrere fagdagen. Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet for fakturering og historikk.