Om oss

Prepart AS er et datterselskap av Tekniske Entreprenør Vest AS (Tevas), og er etablert for å utvikler innovative produkter og konsepter for det profesjonelle prosjektmarkedet.

Målet vårt er å redusere risiko og skape verdier i våre eieres prosjekter og dermed øke konkurransekraften og attraksjonskraften.

Sammen med våre samarbeidspartnere finner vi de beste og mest kostnadseffektive løsningene.

Vi tror at

  • delt kunnskap betyr dobbel kunnskap
  • utvikling avler utvikling
  • innovasjon er et verktøy for styrking av konkurransekraft