Produkter

Prepart-modulen er en prefabrikkert teknisk takmodul som bidrar til å forkorte byggetiden og dermed senke risikoen, og ivaretar et godt inneklima i bygg hvor den installeres .

Prepart-modulen gir stort innsparingspotensial for materiell, mannskap og monteringstid.

 


 

Prepart-modulen har

 • integrert ventilasjon
 • vannbåren varme
 • sprinkler
 • lys og tilhørende styringssystemTakboks for montering av brannmelder
 • Skjult sprinklerhode
 • Romregulering / KNX MultiController
 • Tilluftsenhet VAV / Pegasus
 • Tilluftskammer
 • Tilluftsventil
 • Tilstedeværelse- og temperaturføler
 • Integrert LED belysning / C80-SR
 • Vannbåren takvarme

Brukerne kan enkelt regulere romtemperatur, friskluftsmengde og lysstyrke via trådløst betjeningspanel som leveres med enheten.

Mål (l x b x h): 3.000 x 1.200 x 200 mm
Vekt: 64 kg

Alle installerte komponenter i Prepart kommer fra anerkjente leverandører som Trox Auranor, Glamox og Function Products og er produkter med en teknologi som ivaretar dagens og morgendagens krav til komfort, energibruk og miljøvennlige materialer.

Produksjonen av modulens rammeverk og himling, sammenstilling av komponenter og klargjøring for forsendelse til kunde gjøres hos Meta AS i Røros. Meta er ledende innenfor utvikling og leveranser av metallhimlinger for det norske markedet og har en kompetanse som gjør oss trygg på at sluttproduktet holder den kvalitet markedet forventer.

Det er lagt stor vekt på at modulen har en design som løfter byggets arkitektoniske inntrykk og som gir arkitekten store friheter mht. bruk av omkringliggende himlingsalternativer. Her har Inventas AS vært en viktig bidragsyter med sin unike kompetanse innenfor industridesign


 

Vil du vite mer ?
Kontakt Tevas

Eirik F. Lohne
Daglig leder i Tevas
E-post: eirik.f.lohne@tevas.no
Mob: 93233136