Nybygg Kokstad Næringspark

Oppstart prosjektering: høst 2013
Ferdigstillelse: vinter 2016
Størrelse: 19.300 m² BRA
Byggherre: Kokstad Eiendom
Leietaker: Odfjell Drilling

Nybygg i Kokstad Næringspark

Tevas har vært med å utvikle prosjektet med nye innovative løsninger som vil effektivisere byggeriet. Til bygging vil man benytte prefabrikkerte elementer i mye større grad enn hva som har vært vanlig tidligere. Og Tevas har med støtte fra bl.a Innovasjon Norge utviklet en Prepart løsningen som også vil korte ned byggetiden for de tekniske fagene uten å gå på bekostning av kvalitet, inneklima og energioptimalisering.

For de tekniske anlegg er det vektlagt stor grad av fleksibilitet

Bygget består av et front bygg, et mellombygg og seks fløyer. De ulike etasjene i fløyene vil være tilnærmet like samt deler av frontbygget. Bygget utstyres med kantinefasiliteter, kaffestasjoner, møterom, auditorier, serverrom og parkeringsgarasje foruten kontorlokaler og tekniske rom.

Bygget har fått støtte fra Enova og skal bygges som Passivhus. Det vil i tillegg blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR men minimum nest høyeste skår Excellent

Prepart fakta:

  • 750stk Prepart moduler