Prosjektering

Tevas prosjekterer alle vvs-fag og vi har god erfaringer fra blant annet næringsbygg, bolig, sykehus og hoteller.
Vi kan hjelpe deg med prosjektering inne følgende fagfelt:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanelgg
  • Brannsikring / Sprinkleranlegg
  • Kjøleanlegg
  • Ventilasjonssystemer
  • Energisentraler
  • Utvendig VA (vann-, avløp- og overvannsanlegg)

Digitale verktøy
Prosjektering gjøres ved hjelp av digitale verktøy som sørger for optimal og effektiv informasjonsflyt mellom alle aktørene i et prosjekt.
Digitale verktøy bidrar til å sikre kontroll med tanke på byggbarhet, fremdrift og kostnader i prosjektet.

Prosjektering av alle tekniske installasjoner innomhus utføres i Autodesk Revit.
Autodesk Revit er et komplett BIM verktøy for byggebransjen, for både arkitekter og ingeniører. Tidligfase design, visualisering, prosjektering, analyse, fabrikasjon og bygging, og mer er mulig i Revit. Presis 3D-modellering. Revit gir deg også mulighet for å automatisere repetitive oppgaver så du kan konsentrere deg om de viktige arbeidsoppgavene.

Utvendig VA anvender Autodesk Civil 3D, en programvareløsningen for alle typer infrastrukturprosjekter. Det er et kraftig verktøy for konstruksjon, analyse og dokumentasjon med en arbeidsflyt tilpasset bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Det vil si at man kan opprette modeller med faktisk data (fra laserscanning eller annen kartdata) og foreta analyser og beregninger for best å kunne planlegge prosjektering i gitt område.

Ved utarbeidelse av anbud etter NS 3420 benyttes Focus Beskrivelse. Det er et skybasert beskrivelsesverktøy som lar deg utarbeide byggebeskrivelse etter NS 3420 eller prosesskodene i samarbeid med kolleger og andre firmaer.