Om Tevas

Tevas er en del av Allier Gruppen, som er en av de største totalentreprenørene innenfor de tekniske byggfagene på Vestlandet. Allier Gruppen prosjekterer, leverer, installerer, drifter og vedlikeholder infrastruktur og bygg for offentlig og privat virksomhet.

Tevas er en totalteknisk entreprenør som tilbyr våre kunder komplette løsning for de tekniske anleggene i én
kontrakt fra rådgiving, prosjektering til installasjon samt integrasjonen mellom disse.

Vi ønsker å være med kunden i hele byggeprosessen fra ide, prosjektering til installasjon og overlevering.
Vår høye kompetanse innenfor energiøkonomisering og miljø bidrar til å gi vår kunde et bygg og teknisk anlegg for fremtiden.

Sammen med våre faste samarbeidspartnere finner vi de mest kostnadseffektive, integrerte tekniske løsninger på tvers av fagene.
Vi utvikler og tilbyr tekniske konsepter som effektiviserer og forkorter byggetiden.