energimerking

Rådgivning og prosjektering

Tevas har egen spesialkompetanse på en rekke av de tekniske fagene og utfører selv prosjektering, både for egne prosjekt men også for andre entreprenører.

Spesialfelt som Tevas har kompetanse på:

 • Sanitær, Varme og Kjøleanlegg
 • Energianlegg
 • Brannsikring / Sprinkler
 • Ventilasjon
 • Vann, Avløp og Overvannsanleg
 • DAK
 • Energimerking og energiberegninger
 • Miljøsanering
 • ITB
 • Tilstandsrapporter
 • Anbudsutarbeidelse etter NS 3420