Rådgivning og prosjektering

Tevas har egen kompetanse på en rekke av de tekniske fagene og utfører selv prosjektering, både for egne prosjekt men også for andre entreprenører.

Fagfelt som Tevas har kompetanse på:

  • Sanitær, Varme og Kjøleanlegg
  • Energianlegg
  • Brannsikring / Sprinkler
  • Ventilasjon
  • Vann, Avløp og Overvannsanlegg
  • DAK
  • Energimerking og energiberegninger
  • Miljøsanering
  • Tilstandsrapporter
  • Anbudsutarbeidelse etter NS 3420