Kompetansehuset Tevas

Tevas har over flere år etablert en kultur som bygger på et tett samarbeid mellom våre samarbeidspartnere og leverandører. Samarbeidet utfyller Tevas sin kompetanse slik at vi i fellesskap kan løse kundens utfordringer. Vi er opptatt av at våre kunder har god bestiller kompetanse, at våre rådgivere har riktig kompetanse og at vi og våre samarbeidspartnere holder oss oppdatert på nye løsninger og krav.

De ansattes kompetanse ligger som en grunnpilar for Kompetansehuset Tevas. Gjennom strategisk og planmessig arbeid sikrer og øker kompetansen hos ansatte. Ansatte i Tevas deltar aktivt på aktuelle seminarer og kurs for å være oppdatert på offentlige krav og utvikling av nye produkter og løsninger. Slik bidrar vi til gode fremtidsrettede byggerier.

 • Tevas er aktivt med i ITB Brukerforum i Bergen for å fremme kompetansen og bruk av ITB.
 • Tevas er aktiv i Proptech Innovations, og er representert i ombruks-arbeidsgruppen.
 • Tevas er aktiv med i Nemitek, der Allier Gruppen er en av hovedsponsorene.

Kompetanseheving innen for fagområdet prosjektstyring ansees så viktig at Tevas skal videre sammen med sine eiere og samarbeidspartnere søke mot industrialisering av byggeprosessen. Det tenkes da først og fremst på tekniske løsninger gjennom prefabrikkering, men også som prosess. I dette element inngår også intern IKT-strategi som en del av vår interne og eksterne merkevarebygging.

Tevas jobber med næringsbygg i privat og offentlig sektor, og tar ansvar for totalteknisk entreprise (TTE) med løsninger innenfor følgende fagområder:

 • Sanitæranlegg
 • Varme/energianlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • VA anlegg
 • Automatikk inkl. SD anlegg
 • Svakstrømsanlegg inkl tele og data
 • Sterkstrømsanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Energivurderinger (passivhus, energimerking,  tilstansvurdering)
 • Breeam-nor
 • ITB-koordinering

Tevas har sentral godkjenning. Denne finner du her:

Tevas fagdag

Som ledd i kompetansebyggingen bidrar Tevas med kunnskapsformidling på den årlig fagdagen vår. Hvert år arrangerer vi Tevas fagdag med dagsaktuelle tema. Vi mener at kunnskap skal deles og formidles, og velger å gjøre dette gjennom en fagdag, åpent for alle.

Vi gjør dette for alle som ønsker å være med, men også for vår egen del. Det er gjennom å lære bort at man best lærer selv.