Kompetanse

Tevas har over flere år etablert en kultur som bygger på et tett samarbeid mellom våre samarbeidspartnere og leverandører, og dette samarbeidet utfyller Tevas sin kompetanse slik at vi i fellesskap løser de utfordringer som våre kunder ønsker. Vi er opptatt av at våre kunder har god bestiller kompetanse, at våre innkjøpte rådgivere har riktig kompetanse på et nødvendig nivå samt at vi selv inkl samarbeidspartnere holder oss oppdatert på nye løsninger og krav. Som en del av Tevas sin kompetansebygging deltar vi på aktuelle seminarer og messer for å holde oss oppdatert på utvikling av nye produkter og løsninger, samt at vi holder oss oppdatert på offentlige krav slik at vi kan bidra til gode fremtidsrettede byggerier.

Som ledd i kompetansebyggingen bidrar Tevas med informasjon til våre kunder og andre via egne nyhetsbrev samt at vi arrangerer en årlig fagdag med dagsaktuelle tema.Kompetansehuset Tevas

Som en grunnpilar for Kompetansehuset Tevas ligger eksisterende og ønsket kompetanse hos ansatte i Tevas.
Tevas skal gjennom strategisk og planmessig arbeid sikre og øke kompetansen hos ansatte, samt sikre kompletterende kompetanse ved eventuelle nyansettelser. Kompetanseheving innen for fagområdet prosjektstyring ansees så viktig at Tevas skal videre sammen med sine eiere og samarbeidspartnere søke mot industrialisering av byggeprosessen. Det tenkes da først og fremst på tekniske løsninger gjennom prefabrikkering, men også som prosess.

I dette element inngår også intern IKT-strategi som en del av vår interne og eksterne merkevarebygging.

Tevas jobber med næringsbygg i privat og offentlig sektor, og tar ansvar for totalteknisk entreprise (TTE) med løsninger innenfor følgende fagområder:

 • Sanitæranlegg
 • Varme/energianlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • VA anlegg
 • Automatikk inkl. SD anlegg
 • Svakstrømsanlegg inkl tele og data
 • Sterkstrømsanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Energivurderinger (passivhus, energimerking,  tilstansvurdering)
 • Breeam-nor
 • ITB-koordinering

Tevas er aktivt med i ITB Brukerforum i Bergen for å fremme kompetansen og bruk av ITB. I tillegg er teknisk sjef autoriserte BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell (AP), og deltar årlig å kurs for å opprettholde dette.

Tevas har sentral godkjenning, og denne finner du her: