Teknisk totalentreprise

En teknisk totalentreprise mener vi i Tevas er den beste måten å sikre kvaliteten til de tekniske fagene. Én kontrakt tar der vi tar ansvaret for både prosjektering og utførelse av de tekniske installasjonene.

Tidligfase
For å kunne gjøre et best mulig prosjekt for kunde deltar vi tidligfase, for å kunne bidra med vår kompetanse i den fasen der flere av de viktige beslutningen tas for bygget. I detaljprosjektering tar Tevas ansvar for alle de tekniske fagene og koordinerer disse slik at de fungerer i henhold til ønske, og med gode energi- og miljøkvaliteter.

 • Tevas kan delta sammen med total entreprenør i utvikling av energi- og miljøprosjekt
 • Tevas kan med basis i funksjonsbeskirvelse gi tilbud på tekniske fag i en totalentreprise
 • Tevas kan bistå i samspill med totalentreprenør eller som tilbyder til totalentreprenør
 • Tevas bidrar med sin kompetanse i utvikling av prosjekt med høye energi og/eller miljøambisjoner
 • Tevas fremkommer med budsjettpris eller tilbud på utviklet løsning
 • Tevas bistår i avklaringer rundt størrelse og plassering av teknisk utstyr (sjakter/teknisk rom/føringsveier) i forhold til ambisjonsnivå for byggherre eller leietaker
 • Tevas kan påta seg Akkreditert profesjonell (AP) ansvaret i et Breeam-Nor miljømerket nybygg

Detaljprosjektering
Tevas stiller med prosjektleder og tekniske byggeplassleder som følger byggeprosjektet og tar ansvar for koordinering av de tekniske fagene opp mot fremdrift fra totalentreprenør

 • Tevas følger opp at tekniske installasjoner blir gjort i tråd med det som er prosjekter
 • Tevas sørger for at de tekniske fagene er ferdig i tråd med fremdrift
 • Totalentreprenør får kontrakt med en part, og Tevas har ansvar for økonomi (faktura) og endringsmeldinger etc.
 • Ved miljømerking etter Breeam-nor følger Tevas opp at dokumentasjon av installert teknisk utstyr blir fremlagt
 • Tevas følger opp tekniske installasjoner slik at ITB er ivaretatt

Bygging

 • Tevas stiller med prosjektleder og tekniske byggeplassleder som følger byggeprosjektet og tar ansvar for koordinering av de tekniske fagene opp mot fremdrift fra totalentreprenør
 • Tevas følger opp at tekniske installasjoner blir gjort i tråd med det som er prosjekter
 • Tevas sørger for at de tekniske fagene er ferdig i tråd med fremdrift
 • Totalentreprenør får kontrakt med en part, og Tevas har ansvar for økonomi (faktura) og endringsmeldinger etc.
 • Ved miljømerking etter Breeam-nor følger Tevas opp at dokumentasjon av installert teknisk utstyr blir fremlagt
 • Tevas følger opp tekniske installasjoner slik at ITB er ivaretatt

Ferdigstillelse/overlevering
Ved overlevering skal byggets tekniske anlegg være testet og igangkjøring gjennomført. Tevas koordinerer dette og fremlegger dokumentasjon på ferdig utført arbeid. Tevas lager plan for oppstart og opplæring av teknisk driftspersonell. FDV-dokumentasjon for alle tekniske fag leveres samlet fra Tevas.