Sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet sin sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som viser at foretaket oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet i Byggesaksforskriften (SAK10).

TEVAS AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Tevas er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven:

  • Prosjektering av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2

Tevas sin sentral godkjenning finner du her: https://sgregister.dibk.no/enterprises/982715199