Som en del av vårt samfunnsansvar er TEVAS aktivt engasjert i bærekraftig utvikling og tilbyr nå ombrukskartlegging som egen tjeneste.

TEVAS AS er en ledende aktør når det gjelder å fremme bærekraftige praksiser, spesielt innenfor sirkulærøkonomi og ombruk. Vi har et sterkt engasjement for å redusere miljømessig belastning og fremme sirkulærøkonomi gjennom innovative løsninger.

I vårt arbeid med sirkulærøkonomi fokuserer vi på å lukke materialesykluser ved å minimere avfall og maksimere ressursutnyttelsen. Dette innebærer å designe produkter med tanke på ombruk, samt å utvikle systemer for å sikre at materialer og produkter forblir i kretsløpet så lenge som mulig.

Ombruk er en sentral del av TEVAS AS sitt bærekraftige arbeid. I stedet for å kaste produkter som er brukt eller ikke lenger i bruk, fokuserer selskapet på å finne nye formål og bruksområder for dem. Dette kan inkludere reparasjon, oppgradering eller omdanning av produkter for å forlenge deres levetid. Vi jobber også med å etablere systemer for å lette ombruk av produkter, enten gjennom salg av brukt utstyr eller ved å tilrettelegge for deling og leie

Gjennom vår innsats innen sirkulærøkonomi og ombruk bidrar TEVAS AS til å redusere behovet for ny produksjon, minimere avfall og bevare naturressurser. Dette ikke bare styrker selskapets bærekraftige profil, men bidrar også til å skape en mer ressurs-effektiv og miljøvennlig fremtid

Klikk her for å bestille ombrukskartlegging

Klikk her for å booke et møte

 

Samarbeid med Resirqel

TEVAS AS har et etablert samarbeid med Resirqel AS innenfor ombrukskartlegginger, som er en del av selskapets strategi for å fremme bærekraftige praksiser og sirkulærøkonomi. TEVAS vil via denne avtalen gjennomføre ombrukskartlegginger på vegne av Resirqel fra Ålesund i nord til Egersund i sør.

Resirqel AS er en ledende aktør innenfor ombruksløsninger, og deres ekspertise komplementerer TEVAS AS sin visjon om å fremme ressursøkonomi og minimere avfall. Gjennom samarbeidet utfører vi ombrukskartlegginger som analyserer potensialet for ombruk av ulike produkter og materialer i ulike bransjer og sektorer.

Denne ombrukskartleggingen er en systematisk prosess som identifiserer produkter og materialer som kan gjenbrukes, vurderer muligheter for reparasjon, oppgradering eller omdanning, og utformer strategier for å implementere ombruksløsninger effektivt. Ved å samarbeide med Resirqel AS kan TEVAS AS dra nytte av deres spesialiserte kunnskap og erfaring innenfor ombruksfeltet for å styrke sin egen tilnærming til sirkulærøkonomi.

Dette samarbeidet understreker TEVAS AS sin forpliktelse til å utforske innovative løsninger for å redusere avfall og fremme sirkulærøkonomi. Ved å samarbeide med Resirqel AS søker selskapet å identifisere konkrete muligheter for ombruk som kan implementeres for å drive en positiv endring mot en mer bærekraftig fremtid.