All posts by Eirik Fossmark Lohne

Ombrukspotensialer i kontorbygg på Askøy

Se hele filmen her: Ombruks film på Askøy

Ombrukspotensiale i et kontorbygg på Askøy utenfor Bergen og TEVAS AS sitt samarbeid med Veidekke og Norsk Riving

Ombruk av materialer og komponenter i byggebransjen har blitt stadig viktigere for å fremme bærekraft og redusere miljøpåvirkningen. På Askøy, en vakker øy utenfor Bergen, har et kontorbygg blitt et konkret eksempel på hvordan ombruk kan implementeres effektivt. Dette prosjektet har fått god oppmerksomhet takket være det vellykkede samarbeidet mellom TEVAS AS, Veidekke og Norsk Riving

TEVAS, Veidekke og Norsk Riving: Et samarbeid for bærekraft

TEVAS AS, kjent for sin ekspertise innen miljøtekniske tjenester. TEVAS har inngått et strategisk samarbeid med Norsk Riving, en ledende aktør innen riving og gjenvinning av byggematerialer. Dette partnerskapet kombinerer TEVAS AS sin kompetanse innen ombrukskartlegging med Norsk Rivings erfaring og kapasitet til å håndtere komplekse rive og demonterings prosjekter. I dette prosjektet er det skrevet en prosjektavtale om ombruk mellom TEVAS AS og Veidekke som er totalentreprenør.

Gjennom dette samarbeidet har de tre selskapene utviklet en integrert tilnærming til ombruk, som sikrer at materialer fra kontorbygget på Askøy ikke bare blir revet og kastet, men heller identifisert, vurdert og gjenbrukt der det er mulig. Dette inkluderer alt fra bygningsdeler som dører, vinduer og gulv til tekniske installasjoner som belysning og ventilasjonssystemer. Noe går til TEVAS, noe til Frydenbø Eiendom og prosjektet Føniks og annet gjøres tilgjengelig på markedet

Ombrukskartlegging: En nøkkeltjeneste fra TEVAS AS

En av de sentrale tjenestene TEVAS AS tilbyr, er ombrukskartlegging som assosiert partner med Resirqel AS. Denne tjenesten innebærer en grundig vurdering av eksisterende bygninger for å identifisere materialer og komponenter som kan gjenbrukes. For lignende prosjekter, kan TEVAS AS gjennomføre en detaljert ombrukskartlegging som resulterer i en rapport med anbefalinger om hvilke materialer som kan ombrukes, og hvordan dette kan gjennomføres på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Ombrukskartleggingen fra TEVAS AS består av flere trinn:

  1. Initial vurdering og inspeksjon: TEVAS AS gjennomfører en grundig inspeksjon av bygningen for å identifisere alle potensielle ombrukbare materialer.
  2. Analyse og dokumentasjon: De innsamlede dataene analyseres, og materialenes tilstand og potensiale for gjenbruk dokumenteres.
  3. Anbefalinger og planlegging: Basert på analysen utarbeides en rapport med konkrete anbefalinger for ombruk, inkludert planer for demontering, lagring og eventuell modifikasjon av materialene.
  4. Samarbeid og implementering: TEVAS AS samarbeider tett med entreprenører og andre aktører for å sikre at ombruksprosessen gjennomføres i henhold til planen.

Betydningen av ombruk i byggeprosjekter

Implementeringen av ombruk i kontorbygget på Askøy representerer et viktig skritt mot mer bærekraftige byggeprosjekter. Ved å redusere behovet for nye materialer, minimeres både kostnader og miljøpåvirkning. Prosjektet viser også hvordan samarbeid mellom spesialiserte aktører som TEVAS AS og Norsk Riving kan resultere i innovative løsninger som gagner både miljøet og samfunnet.

TEVAS AS sitt arbeid med ombrukskartlegging bidrar ikke bare til økt bevissthet om viktigheten av ombruk, men også til praktiske løsninger som kan implementeres i fremtidige byggeprosjekter. Dette eksempelet fra Askøy demonstrerer potensialet for ombruk i byggebransjen og setter en standard for hvordan bærekraftige praksiser kan integreres i ulike faser av byggeprosjekter.