Nytt samarbeid hever kompetansen på ombruk

Resirqel AS inngår samarbeidsavtale med bergensbaserte Tevas AS. Tevas blir assosiert rådgiver med markedsområde fra Ålesund til Egersund. Aktørene kobler med dette erfaringer og ombrukskompetanse på tvers av regioner og fagfelt.

Dette er en god start, og kanskje leder samarbeidet på sikt til felles satsning på andre forretningsområder og tjenestetilbud i Bergensområdet.

Resirqel AS har inngått en samarbeidsavtale med Tevas AS i Bergen, hvor Tevas blir assosiert rådgiver med markedsområde fra Ålesund til Egersund.  Samarbeidet vil fokusere på rådgivning for både offentlige og private byggherrer som skal rive eller rehabilitere bygninger. Sammen kobler aktørene erfaringer og ombrukskompetanse og på tvers av regioner og fagfelt. Med sin tverrfaglige kompetanse og betydelige erfaring med anvendt teori, vil selskapene bistå kunder med rådgivning og koordinering i gjennomføringen av prosjekter. Resirqel bidrar med sin godt etablerte metodikk for ombrukskartlegging, som oppfyller kravene i TEK17 og BREEAM, og Tevas med sin omfattende erfaring og faglige kvalifikasjoner som rådgivende entreprenør.

Resirqel og Tevas AS har hatt en positiv dialog over lengre tid, basert på felles ambisjoner om å påvirke byggebransjen i en mer sirkulærøkonomisk retning. Deres engasjement og gjennomføringsevne matcher godt, og sammen vil de tilføre erfaring, kompetanse og kapasitet til å bistå byggherrer, prosjekterende og utførende med å realisere mer ombruk i Vestland.

“Vi er veldig positive til å utvide vår kapasitet i region vest, og ser på Tevas som den perfekte partneren i en slik satsning. Vi kommer begge inn i rådgivningsrollen fra et praktisk utgangspunkt, og jeg kan ikke underdrive styrken i det å forstå byggeprosessen og utførelsen av entrepriser, når man jobber med ombrukskartlegging og rådgivning,» sier Martin S. Eid, gründer av Resirqel og konstituert daglig leder i Ombygg AS.

Eirik Fossmark Lohne er daglig leder i TEVAS AS, og sier at «å utvide vår leveranseportefølje til å inneholde ombrukskartlegginger er en helt naturlig utvikling for oss og treffer vår strategi og Nordstjerne godt. Å samarbeide med Resirqel falt naturlig inn da vi har felles interesser og vi ser i samme retning. Samarbeidet gir oss tyngden og momentet til å komme i gang raskt med å tilby ombruks rådgivningstjenester i Vestlandsregionen og vi ser frem til et langsiktig og utviklende samarbeid»