Minde Næringspark – 3

Minde Næringspark - 3

Ett bilde av Minde Næringspark.