Minde Næringspark – 2

Minde Næringspark - 2

Ett bilde av Minde Næringspark.