Minde Næringspark – 1

Minde Næringspark - 1

Ett bilde av Minde Næringspark.