Minde Næringspark

Minde Næringspark

Ett bilde av Minde Næringspark.