Tevas flytter

Etter en strategiperiode har vi kommet frem til at vi ønsker å sitte nærmere samarbeidspartnerne våre. Tevas har derfor valgt å flytte. Vi håper dette vil bidra til enda bedre samhandling. Fra mandag 27. mai 2013 vil vi sitte i våre nye lokaler. Den nye nærheten satser vi på skal bidra til at vi får gode løsninger og valg i Tevas prosjekter. Vi er tilgjengelig på tlf og e-post kontinuerlig, så det er bare å ta kontakt om du lurer på noe!

Vår nye besøksadresse ligger i Conrad Mohrsvei 15 på Minde i Bergen samme bygget som Ander O. Grevstad og hovedkontoret til BIR.

Kontaktinfo finner du her!